Thánh Lễ cầu nguyện cho tiến trình phong thánh cha Diệp.

You may also like...