Thánh Lễ và cầu nguyện bên cha Diệp tại Ottoway – Nam Úc.

You may also like...