Đẹp thay bàn tay Linh Mục – L.M Phêrô Trần Thế Tuyên sáng tác.

You may also like...