Daily Archive: November 8, 2015

XIN ƠN THÁNG 11/2015.

Ý cầu nguyện xin ơn Lạy Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, con là Giuse Long. Xin Cha Linh thiêng chữa lành bệnh tật hiểm nghèo nơi con và xin Cha thương xót cầu bầu và giúp đỡ con luôn biết phó thác và tin tưởng vào Chúa qua sự cầu bầu của cha. Gia đình con đang trong cơn hoạn nạn, gặp nhiều sóng gió và thử thách. Xin cha Diệp cầu bầu và ban sự bằng an cho gia đình con. Maria Hoa. Con là Maria Huệ. Gia đình con đang gặp những cơn khốn khó, vợ chồng không thuận...