Videos

THÁNH LỄ VÀ BUỔI CẦU NGUYỆN BÊN CHA DIỆP & MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 TẠI NAM ÚC

Thánh lễ và buổi cầu nguyện bên Cha Diệp mừng Xuân Đinh Dậu 2017 được hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp Nam Úc tổ chức lúc 6.30 chiều, thứ Sáu 20/01/2017 /tại nhà thờ Thánh Maximilian Kolbe, Ottoway, Nam Úc. Nhờ có thông báo sau thánh lễ tháng 12/2016 và thư mời dự thánh lễ trên Adelaide tuần báo trong tháng 1/2017 nên dù có thay đổi ngày tổ chức so với thông lệ, rất đông tín hữu quy tụ về ngôi thánh đường Thánh Maximilian Kolbe quen thuộc để tham dự thánh lễ và buổi cầu nguyện mừng...

Bài giảng Chúa Nhật IV thường niên năm A.

Video Tám mối phúc thật Chúa ban: Tinh thần nghèo khó! Lạc hoan nước trời! Hiền lành nhân đức ở đời Cơ nghiệp Đất Nước được mời trao ban. Phúc cho phận tủi buồn than Rồi đây sẽ được ủi an vỗ về. Khao khát công chính đề huề Sẽ được no thoả trăm bề phủ phê.  Thương người, phúc đức khỏi chê! Sẽ được thương xót làm nê muôn người. Lòng trong da sạch ở đời Xem thấy Thiên Chúa cao vời thánh thiêng!  Thuận hoà, ơn phúc triền miên! Bách hại, vu khống,..triều thiêng thiên đàng. Sống phải...