Galleries

Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XVI QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 23.1-6;Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô 2.13-18và Phúc Âm Thánh Matcô 6.30-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi...