TIỆC MỪNG ĐỨC CHA VINHSƠN NGUYỄN VĂN LONG NHẬM CHỨC GIÁM MỤC.


TIỆC MỪNG ĐỨC CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN LONG NHẬM CHỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PARRAMATTA.