Thông Báo: Thánh Lễ cầu nguyện cho cố linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh và Cầu nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp.

You may also like...