Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG HAI: CẦU CHO CÁC NỮ TU VÀ NHỮNG NGƯỜI NỮ SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN

You may also like...