Daily Archive: March 20, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B.

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT V MÙA CHAY Sách tiên tri Giêrêmia 31.31-34;Thư Thánh Phaolô gửi Tín hữu Do Thái 5.7-9và Phúc Âm Thánh Gioan 12.20-33 Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Ðã đến...