Đức Thánh Cha mời tất cả mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha vào thứ Tư và ban phép lành Urbi et Orbi vào thứ Sáu.

You may also like...