Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – Tân Tổng giám mục Hà Nội.

You may also like...