THÔNG BÁO: Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha Diệp – Tháng 12.

You may also like...