BÁO TIN và XIN CẦU NGUYỆN cho L.M PHÊRÔ TRẦN THẾ TUYÊN ĐI TU HỌC TẠI RÔMA.

You may also like...