LỄ GIỖ CHA DIỆP LẦN THỨ 70 TẠI NHÀ THỜ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE OTTOWAY – NAM ÚC.

You may also like...