Thánh Lễ giỗ cha F.X Trương Bửu Diệp năm thứ 78 tại Nam Úc – 11/3/2024.

You may also like...