Author: chadiepucchau.com

Mục tử – Lễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu | Rev. Trần Thế Tuyên

Mục tử – Chúa Nhật IV Phục SinhLễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu truongbuudiepapt Những điều trông thấy:National Catholic Register – Tuần Báo Công Giáo ở Mỹ 1. Cha Tony Flannery, một linh mục người Ái nhĩ Lan danh tiếng về những luận đề phổ biến trên báo chí, về giảng cấm phòng và nguyên là một Cha sở… đã bị Tòa Thánh phạt vạ ngưng thi hành chức vụ linh mục từ tháng hai năm 2012 (suspension – người Việt Nam quen gọi là treo chén… thật sự không phải chỉ là chuyện không cho dâng lễ… nhưng là ngưng thi hành...

UNESCO vinh danh Copernic, Mendel và thánh Tê-rê-sa Hài đồng

Thánh Tê-rê-sa Hài đồng  Trong danh sách 60 nhân vật có ngày kỷ niệm tròn trong giai đoạn hai năm 2022-2023 được tổ chức UNESCO bỏ phiếu, có thiên tài thần học và nhân văn của Tòa Thượng phụ Armenia cổ đại, nhà thiên văn Copernic, nhà di truyền học Mendel và thánh Tê-rê-sa Hài đồng.   Hồng Thủy – Vatican News Đây là 4 tu sĩ trong những bộ áo dòng: một linh mục, một giám mục, một tu sĩ Augustino và một đan sĩ dòng kín Cát Minh. Họ là những người bằng những cách thế khác nhau đã...

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Công Vụ Tông Đồ 3.13-15.17-19; Thư I của Thánh Gioan 2.1-5Và Phúc Âm Thánh Luca 24.35-48 Bài trích Phúc Âm theo Thánh LucaKhi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người...

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG TƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA: CÁC QUYỀN CĂN BẢN

Bảo vệ các quyền căn bản con người đòi hỏi lòng can đảm và sự quyết tâm. Tôi đang đề cập tới việc tích cực đấu tranh với nạn nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc làm, thiếu đất đai và nhà ở, sự khước từ của xã hội và các quyền lao động. Trên thực tế, các quyền căn bản của con người thường không có sự bình đẳng giữa mọi người. Có những người thuộc tầng lớp thứ nhất, thuộc tầng lớp thứ hai và tầng lớp thứ ba, lại có những người bị loại bỏ. Không! Tất...

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT II PHỤC SINHKính Lòng Thương Xót Chúa Công Vụ Tông Đồ 4,32-35;Thư Thứ I của Thánh Gioan 5.1-6và Phúc Âm Thánh Gioan 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và...

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh.

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT PHỤC SINH Sách Công Vụ Tông Đồ 10, 34a. 37-43;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colossê 3,1-4và Phúc Âm Gioan 20, 1-9 Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ,...