Author: chadiepucchau.com

0

Tin vui về án Tuyên Thánh Cha PX Trương Bửu Diệp – Bổ nhiệm Giám Sát Viên.

Nguồn: http://truongbuudiepapt.net/tin-tuc/tin-vui-ve-an-tuyen-thanh-cha-px-truong-buu-diep-bo-nhiem-giam-sat-vien.html General Postulation of the Oblates of Mary Immaculate Văn phòng Tổng Cáo Thỉnh Viên của Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Rome, Italy To: Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp, Garden Grove, Ca Friends of the Cause (Hội Ái Mộ) of Father Francis Xavier Diệp in San José, Ca And all persons of good will who support our work for this cause 15 May 2019 Dear Friends and Benefactors, Earlier this month, I was in Rome and was able to meet the persons in charge of the Cause of Father Francis Xavier Trương...

0

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C.

Mầu nhiệm Ba Ngôi Một Chúa Dù là Bác Học, Hai Lúa… phải tin. Miễn bàn cắt nghĩa linh tinh  Trí óc giới hạn, kêu xin là cần. Amen CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM C.Sách Khôn Ngoan 8.22-31; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 5.1-5và Phúc Âm Thánh Gioan 16.12-15 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh GioanThầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 06/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cho cha cố Âutinh Nguyễn Đức Thụ giỗ 7 năm. Hội Bạn Thái Hà xin lễ mừng bổn mạng và cầu bình an cho các thành viên trong Hội. Một gia đình xin lễ cho 2 linh hồn Anna, linh hồn Giuse, linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Chị Lan xin lễ giỗ 14 năm cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Đăng Rao, linh hồn...

0

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Năm C.

Thánh Thần soi sáng quá chừng Bài giảng, thơ nhạc, tưng bừng phô trương. Xin mời dẹp bớt vấn vương Nghe giảng nghe nhạc du dương cuộc đời. Kính mời   CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Sách Tông Đồ Công Vụ 2,1-11; Thư Thứ I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12,3-7,12-13; hoặc Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8,8-7 và Phúc Âm Thánh Gioan 20, 19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người...

0

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Năm C.

Chúa Giêsu vinh hiển lên trời Thiên đàng là đích cuộc đời trần gian Như Chúa: khốn khó gian nan Thành đường, thành giá, hiên ngang lên trời. Amen CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN – Năm C.  Sách Công Vụ Tồng Đồ  Cv. 1. 1-11; Thư gửi Giáo Đoàn Êphêsô 1.17-23                         và Phúc Âm Thánh Luca 24.46-53                           Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô...

0

Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C.

  Phúc Âm, những lời ly biệt Gần chết Chúa rất quyết liệt kêu mời: Thương nhau, tuân giữ lấy Lời: Thực hành Lời Chúa cho đời lên hương.      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – Năm C. Sách Công Vụ Tồng Đồ Cv 15,1-2.22-29; Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ 21,1014.22-23 và Phúc Âm Thánh Gioan 14,23-29 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.             Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai...

0

Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C.

Tuần nầy nhiều chuyện lắm nghe! Thơ nhạc Youtube, đem khoe trình làng Tin vui tuyên thánh rõ ràng: Giám Sát bổ nhiệm…rộng đàng tới luôn. † Xin một kinh cầu cho tiến trình tuyên thánh Cha Diệp được có kết quả tốt nhanh chóng.     CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – Năm C. Sách Tồng Đồ Công Vụ 14.20b -26; Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ 21,1-5a 2.4-9 và Phúc Âm Thánh Gioan 13,31-33a.34-35           Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây...