Daily Archive: February 6, 2020

Bài giảng Chúa Nhật V thường niên – A

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM – A Sách Ngôn Sứ Isaia 58:7-10;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 2:1-5và Phúc Âm Thánh Matthêô 5:13-16 A. Video bài giảng B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. “Các con...