Daily Archive: September 16, 2017

0

Bài giảng Chúa Nhật XXIV thường niên năm A.

Video Phêrô lên tiếng hỏi rằng: Anh em xúc phạm mấy lần nên tha? Bảy lần! hết mức, tối đa? Bảy mươi lần bảy! thứ tha hoài hoài. Anh kia khẩn thiết van nài Vua liền tha hết nợ tày bằng non. Người bạn mắc nợ cỏn con Năn nỉ xin khất lo toan bồi hoàn. Bỏ tù, tra tấn, đánh đòn Cho đến khi nợ hoàn toàn trả xong. Bạn bè thấy cảnh bất công Trình vua, xét xử đóng gông cho chừa. Tội ta lớn mấy cũng vừa Tình thương Thiên Chúa dư thừa thứ tha. Vậy thì...