Images

Thánh Lễ Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm B

    Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM Tiên Tri Amos 7.12-15;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô 1.3-14và Phúc Âm Thánh Marcô 6.7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi...

Thánh Lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIV Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XIV QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Êdêkien 2.2-5;Thư II Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 12.7-10và Phúc Âm Thánh Matcô 6.1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy?...