Thánh Lễ tiễn đưa ông Augustinô Vũ Ngọc Minh Thái.

You may also like...