Tin vui về án Tuyên Thánh Cha PX Trương Bửu Diệp – Bổ nhiệm Giám Sát Viên.

You may also like...