Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên cựu cáo thỉnh viên dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse Nguyễn Quang Vinh – Bào huynh của ông Cung và Ông Đàn.

You may also like...