Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, Cầu Nguyện & lần chuỗi Mân Côi ngày 13/07/2017.

You may also like...