Daily Archive: March 24, 2017

Bài giảng Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay.

Video Anh mù từ khi mới sinh Do Thiên Chúa phạt, tội tình của ai? Vinh quang Thiên Chúa tuyệt hay Sẽ được tỏ hiện trên ngay người nầy: Anh mù! hãy đến gần đây! Chút bùn thoa mắt rửa ngay cho Thầy. Si-lô-ê giếng nước đầy! Anh mù sáng mắt ngất ngây ơn trời. Giê-su ánh sáng cứu đời Từ thuở sáng tạo một LỜI truyền ban Ánh sáng xuất hiện tràn lan Thế giới hiện hữu vinh quang Chúa Trời Giê-su Thiên Chúa cao vời Ánh sáng chân lý Đất Trời se duyên Từ nay đêm tối, tội...