Thư mời tham dự Thánh Lễ Tân Niên 2017 bên cha Diệp.

You may also like...