Thánh Lễ tại nhà nguyện Marta, 12.01.2017 – Tự hỏi lòng mình để sống ngày hôm nay.

You may also like...