“ Tôi Sống Giữa Đoàn Chiên Và Nếu Có Chết Cũng Chết Giữa Đoàn Chiên. ” Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - Tử Đạo 1946)

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2018.

Ý lễ Chi tộc Côn Lĩnh xin lễ cầu cho linh hồn Anna và Maria lễ giỗ. Ông bà Cung xin lễ cầu cho linh hồn Anna. Ông Thọ xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa và các linh hồn. Một người xin lễ giỗ cho Mẹ là linh hồn Anna. Các con cháu xin lễ giỗ cho linh hồn...

0

Đức Thánh Cha: Giám mục là người đầy tớ chứ không phải là ông hoàng.

Đức Thánh Cha: giám mục là người đầy tớ chứ không phải là ông hoàng. Khiêm nhường, hiền lành và không phải là ông hoàng, đó là bản phác thảo chân dung của vị giám mục mà Đức Thánh Cha đã phác hoạ trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm 12/11/2018. Chính lá thư của thánh...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXXII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM Sách Các Vua quyển I. 17.10-16; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 9.24-28 và Phúc Âm Thánh Matcô 12.38-44 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXXI thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXXI QUANH NĂM Sách Đệ Nhị Luật 6.2-6; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 7.23-28 và Phúc Âm Thánh Matcô 12.28b-34             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp:...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 31.7-9; Thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Do Thái 5.1-6 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.46-52 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người...