“ Tôi Sống Giữa Đoàn Chiên Và Nếu Có Chết Cũng Chết Giữa Đoàn Chiên. ” Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - Tử Đạo 1946)

0

Bài giảng Chúa Nhật XVI thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XVI QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 23.1-6; Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô 2.13-18 và Phúc Âm Thánh Matcô 6.30-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền...

0

CÁT BỤI CUỘC ĐỜI.

Hơn một tuần nay, không thấy ông Michael và căn nhà ông vắng lặng khác thường. Hộp thư trước cổng nhà ông, có một bao thư lớn màu đỏ vẫn còn nằm một nửa ngoài hộp thư, vài ngày sau người đưa thư phải rút nó ra để lên song sắt hàng rào để bỏ thư mới vào. Sáng nay,...

0

Bài giảng Chúa Nhật XV thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM. Tiên Tri Amos 7.12-15; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô 1.3-14 và Phúc Âm Thánh Matcô 6.7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 7/2018.

Ý lễ. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa Nguyễn Thị Học Anh chị Thành Vân xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Gia đình con xin lễ tạ ơn cha Trương Bửu Diệp. Gia đình con xin lễ cho linh hồn Antôn, Anna và các linh hồn. Ông Thọ xin lễ...

0

Bài giảng Chúa Nhật XIV thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XIV QUANH NĂM. Sách Ngôn Sứ Êdêkien 2.2-5; Thư II Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 12.7-10 và Phúc Âm Thánh Matcô 6.1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả...

0

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TẠ ƠN & CẦU NGUYỆN TIẾN TRÌNH TUYÊN THÁNH CHA DIỆP THÁNG 7.

Chủ đề: Hạnh tích Linh mục tử đạo Phêrô Trương Văn Thi (1763-1839) Phêrô Trương Văn Thi, Sinh năm 1763 tại Kẻ Sở, Hà Nội, Linh mục, bị xử trảm ngày 21/12/1839 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII đã suy tôn cha Phêrô Trương Văn Thi lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan...