“ Tôi Sống Giữa Đoàn Chiên Và Nếu Có Chết Cũng Chết Giữa Đoàn Chiên. ” Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - Tử Đạo 1946)

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn cụ bà Châu Ái Lang mới qua đời tại Việt Nam. Hội Ái Mộ...

Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 7.7-11;Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.12-13và Phúc Âm Thánh Matcô 10.17-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại...

Bài Giảng Chúa Nhật XXVII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM Sách Sáng Thề Ký 2.18-24;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tìn Hữu Do Thái 2.9-11và Phúc Âm Thánh Matcô 10.2-16 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử...

Hôn Nhân Công Giáo Không Thể Chia Ly | Chúa Nhật 27 Thường Niên B

Nguồn: truongbuudiepapt   Những người yêu mến Thiên Chúa đều tin rằng, từ nguyên thuỷ Ngài đã tạo dựng  loài người có nam có nữ, rồi cho hai phái kết hợp thành vợ thành chồng, để duy trì dòng giống, hầu cộng tác vào chương trình sáng tạo của Ngài (St 2: 18 -24).   Rồi khi tới trần gian (năm...