“ Tôi Sống Giữa Đoàn Chiên Và Nếu Có Chết Cũng Chết Giữa Đoàn Chiên. ” Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - Tử Đạo 1946)

Thánh lễ Chúa Nhật XXI thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Isaia 22,19-23;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 11,33-36và Phúc Âm Thánh Matthêô 16,13-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và...

THÁNH LỄ TẠ ƠN & CẦU NGUYỆN BÊN CHA DIỆP THÁNG 8/2020

Thật là một sự trùng hợp đặc biệt thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện bên Cha Diệp tháng 8 lại đúng vào ngày 14/8, ngày lễ thánh Maximilian Kolbe, để suy niệm về 2 cuộc đời cùng chung một lý tưởng noi gương Chúa Giêsu Kitô: “Hy sinh chết cho tha nhân”. Đến tham dự thánh lễ hôm nay,...

Thánh lễ Chúa Nhật XX thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XX thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XX QUANH NĂM A Sách Ngôn sứ Isaia 56,1.6-7; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 11, 13-15.29-32và Phúc Âm Thánh Matthêô 15,21-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon,...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2020.

Ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria Nguyễn thị Liễu Hội Bạn...

Thánh lễ Chúa Nhật XIX thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XIX thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XIX QUANH NĂM A Sách Các Vua quyển I 19.9a.11-13; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 9.1-5và Phúc Âm Thánh Matthêô 14.22-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ...