Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân virut Corona.

You may also like...