Daily Archive: October 18, 2016

Bài giảng Chúa Nhật XXX thường niên năm C.

Video Biệt Phái đứng giữa đền thờ Cho mình công chính vì nhờ lập công: Nào là không có long bong Ngoại tình, gian dối, chân trong chân ngoài. Mỗi tuần chay tịnh hai ngày Làm phước bố thí dài dài khắp nơi. Thu thuế thầm thỉ: Chúa ơi! Cúi đầu, khấn nguyện xin vơi tội tình. Biệt Phái tội vẫn chình ình. Vì lo kể lễ nâng mình lên cao Đạo đức cái kiểu tào lao! Không cầu không nguyện làm sao nhậm lời? Hạ mình khấn nguyện Chúa Trời Ban ơn công chính cho đời của con. Không...