BẢN TIN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH


ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA BAN CÔNG LÝ VÀ HOÀ BÌNH G.P VINH GỞI CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM


G.P Vinh Don kien nghi 1

G.P Vinh Don kien nghi 2


THÔNG BÁO CỦA BAN CÔNG LÝ & HOÀ BÌNH GIÁO PHẬN VINH


Thong bao G.P Vinh


THƯ CHUNG NGÀY 13/05/2016 CỦA ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP G.P VINH


D.C Nguyen Thai Hop

THU CHUNG 0316 - VE THAM HOA O NHIEM BIEN MIEN TRUNG