Daily Archive: February 13, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm B

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT VI QUANH NĂM Sách Lêvi 13.1-2.44-46;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 10.31-11.1và Phúc Âm Thánh Marcô 1.40-45 Tin Mừng chúa Giêsu theo Thánh MátcôKhi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất...