Daily Archive: October 10, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM A Sách Ngôn Sứ Isaia 25.6-10;Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philipphê 4,12-14.19-20và Phúc Âm Thánh Matthêô 22.1-14 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Hai Đoàn hoa cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Hai Anh chị Hùng Huệ xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Nguyễn Phương Kim, Giuse Nguyễn văn Tiếp, Maria Nguyễn Thị Vạn, Phanxicô Nguyễn văn Trác, Phanxico Nguyễn văn Thanh, Cosma Nguyễn Đức Hạnh Anh Tòng xin lễ cầu cho linh hồn Maria...