Daily Archive: October 10, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM A Sách Ngôn Sứ Isaia 25.6-10;Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philipphê 4,12-14.19-20và Phúc Âm Thánh Matthêô 22.1-14 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu...