Daily Archive: May 30, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Sách Tông Đồ Công Vụ 2,1-11; Thư Thứ I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12,3-7,12-13; hoặc Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8,8-7và Phúc Âm Thánh Gioan 20,19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh GioanVào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay...