Daily Archive: December 24, 2019

Đức Thánh Cha Phanxicô Sứ điệp Giáng Sinh 2019 & phép lành toàn xá Urbi et Orbi.

Truyền hình trực tiếp Phép lành toàn xá Urbi et Orbi – Giáng Sinh Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp, với thuyết minh Tiếng Việt, Phép lành toàn xá Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày Lễ Giáng Sinh 25/12/2019, lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam Văn Yên, SJ – Vatican News Vatican. Theo truyền thống Giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi (cho thành Roma và toàn thế giới). Trong năm, có hai dịp Đức Thánh Cha ban phép lành Urbi et Orbi...

Bài giảng lễ Giáng Sinh, năm ABC – Lễ ban ngày.

Nguyên thủy đã có Ngôi Lời,Tự tại ngàn đời Ngôi Lời là Chúa.Ngôi Lời là chính Thiên Chúa,Giê-su là chính Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngôi Lời sinh xuống ra đời,Thân hèn bé nhỏ cho LỜI thành nhân.Ngôi Lời CHÂN LÝ, THIÊN ÂN,Con người có Chúa đưa dân về Trời. Ngôi Lời sinh xuống cứu đời,Chịu khổ, chịu chết, cho đời phúc vinh.Ngôi Lời lễ tế hy sinh,Thành bánh hằng sống trương sinh cho đời. Ngôi Lời Thiên chúa ngàn đời,Thành lời hằng sống gọi mời gẫm suy.Ngôi Lời Thiên Chúa từ bi,Chí tôn chí thánh tạc ghi nằm lòng. Amen....