Daily Archive: October 25, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXX thường niên – Năm C.

Hai người cùng lên đền thờ,Chu toàn bổn phận tôn thờ Yawêh.Biệt Phái, kiêu ngạo hết chê,Hiên ngang đứng thẳng liệt kê đủ điều. Ăn chay bố thí rất nhiều,Hơn hẳn những kẻ nuông chìu bản năng.Ngoại tình, trộm cắp, lăng nhăng,Như tên thu thuế mặt nhăn khẩn cầu. Thu thế đấm ngực cúi đầu,Xin Chúa tha thứ khẩn cầu van xin.Đây là sự thật nên tin:Biệt Phái chỉ “nổ” không xin, không cầu. Thu thuế thống hối buồn sầu,Chạy đến với Chúa cầu bầu thứ tha.Cầu nguyện là nói Lạy Cha,Thân con yếu đuối, thứ tha lỗi lầm. Amen....