Daily Archive: September 26, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXVI thường niên – Năm C.

  Nhà giàu gấm vóc lụa là.Linh đình yến tiệc, cả nhà nhộn vui.Mắt ông sáng mà lại đui:Ladarô, ngay cửa, tối thui, phận nghèo. Giàu nghèo cuộc sống cái vèo,Thưởng phạt, họa phúc, chống chèo, uổng công.Nhà giàu ngước mắt ngóng trông,A-bram Tổ phụ, khổ không đâu bằng! Cho con nếm chút vĩnh hằng,Giọt nước mát, đỡ nhọc nhằn khổ đau.Con ơi! cách trở, xa nhau,Không sao hoán chuyển đổi trao chốn nầy. Vậy thì xin được như vầy,Cho người về báo cho bầy em con….Tội con, xây đắp núi non,Che lấp, bỏ mặc bà con nghèo hèn. Amen....