Daily Archive: December 21, 2018

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng – Năm C.

Giảng mỗi tuần, nhân đức lớn Được khen, phổng mũi có trớn làm hoài Bị chê: giảng dở giảng dài Giả điếc phớt lờ miệt mài giảng tiếp.   CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C Sách Ngôn Sứ Mica 5.1-4; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do Thái 10.5-10 và Phúc Âm Thánh Luca 1:39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria,...