Daily Archive: November 16, 2018

Bài giảng Chúa Nhật XXXIII thường niên – Năm B.

Mỗi tuần bài giảng gửi đều Vừa nghe đã ngủ như diều lên mây! Khen cho người giảng không hay Nhưng tài ru ngủ mấy ai sánh bằng. Amen CHÚA NHẬT XXXIII QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Danien 12.1-8; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 10.11-14.18 và Phúc Âm Thánh Matcô 13.24-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các...