Daily Archive: November 14, 2018

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2018.

Ý lễ Chi tộc Côn Lĩnh xin lễ cầu cho linh hồn Anna và Maria lễ giỗ. Ông bà Cung xin lễ cầu cho linh hồn Anna. Ông Thọ xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa và các linh hồn. Một người xin lễ giỗ cho Mẹ là linh hồn Anna. Các con cháu xin lễ giỗ cho linh hồn Maria. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Đăng Rao, Maria Đinh Thị Mau, Antôn Nguyễn Quốc Khánh, Matinô Nguyễn Quốc Thuần và linh hồn tiên nhân. Một người xin lễ cầu cho 2 linh hồn Anna,...