Daily Archive: October 5, 2018

0

Bài giảng Chúa Nhật XXVII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM B Sách Sáng Thế Ký 2.18-24; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín Hữu Do Thái 2.9-11 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.2-16 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết...