Daily Archive: September 12, 2016

KÍNH DÂNG MẸ TÊRÊSA, GIẤC MƠ CỦA CON

Hôm nay các Thánh trên trời Vui mừng gặp Mẹ, hưởng đời vinh quang Con ngồi cứ nghĩ mênh mang, Con mơ thấy Mẹ, vui cười nhìn con Đôi lời thỏ thẻ cùng Me: “Mẹ ơi, con muốn “lên trời với Me”! Trên trời, chắc Mẹ không đau? Ở đây, con thấy, đau lưng cả ngày! Trên trời Mẹ chắc, hết lo, Ở đây con Mẹ, lo toan đêm ngày! Trên trời Mẹ có ngủ không? Con đây mất ngủ, đêm ngày ốm o Trên trời có giặt, ủi không? Mẹ cười nói nhỏ, thì thầm với con: Ủi là gió...