Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Bắt Đầu Sứ Mệnh Công Khai – Chúa Nhật I Thường Niên C

You may also like...