Guatemala mới có thêm 10 chân phước tử đạo; một vị mới 12 tuổi

You may also like...