Lễ Kính Sinh Nhật Mẹ Maria và Lễ Giỗ thứ 15 Đức Cố Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận.

You may also like...