Tagged: Lễ

VỀ BÊN TÔI TỚ CHÚA

BAN PHỤNG VỤ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN VÀO THỨ SÁU TUẦN THỨ HAI MỖI THÁNG – NĂM 2020 TẠI GIÁO XỨ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE – OTTOWAY. Xin kính báo đến quý thành viên Hội Ái mộ cha Trương Bửu Diệp, toàn thể quý thân hữu, quý ân nhân, quý bà con mến mộ cha Diệp và quý đồng hương khắp các Tiểu Bang cũng như tại Nam Úc. Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp giai đoạn II tại Rôma  Lúc:6 giờ 30 chiều Thứ Sáu – Ngày 13/11/2020  tại nhà thờ Saint Maximilian Kolbe 85 Rosewater Tce,...