ĐỨC CHA VINHSƠN NGUYỄN VĂN LONG NÓI VỀ TUYÊN THÁNH CHA DIỆP