THÔNG BÁO


BAN PHỤNG VỤ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN VÀO THỨ SÁU TUẦN THỨ HAI MỖI THÁNG NĂM 2018
TẠI GIÁO XỨ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE – OTTOWAY.
Xin kính báo đến quý thành viên Hội Ái mộ cha Trương Bửu Diệp, toàn thể quý thân hữu, quý ân nhân, quý bà con mến mộ cha Diệp và quý đồng hương khắp các Tiểu Bang cũng như tại Nam Úc.
Thánh lễ cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh  giai đoạn II tại Rôma.
 Lúc: 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu – Ngày 14/12/2018
tại nhà thờ Saint Maximilian Kolbe
85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013
Kính mời quý đồng hương đến tham dự.
Lịch trình Thánh Lễ toàn năm 2018 để cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha Diệp.
*Xin lưu ý Thứ Sáu tuần thứ hai 09/03 đổi lại Thứ Năm 08/03/2018

Thứ Sáu  12/01/2018

Thứ Sáu   09/02/2018

Thứ Năm   08/03/2018   
Thánh Lễ giỗ cha Diệp lần thứ 72.

Thứ Sáu   13/04/2018

Thứ Sáu   11/05/2018

Thứ Sáu   08/06/2018

Thứ sáu    13/07/2018

Thứ Sáu   10/08/2018

Thứ Sáu   14/09/2018

Thứ Sáu   12/10/2018

Thứ Sáu   09/11/2018

Thứ Sáu   14/12/2018

 

Kinh xin on cha DIEP