THÔNG BÁOBAN PHỤNG VỤ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN VÀO THỨ SÁU TUẦN THỨ HAI MỖI THÁNG NĂM 2020
TẠI GIÁO XỨ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE – OTTOWAY.
Xin kính báo đến quý thành viên Hội Ái mộ cha Trương Bửu Diệp, toàn thể quý thân hữu, quý ân nhân, quý bà con mến mộ cha Diệp và quý đồng hương khắp các Tiểu Bang cũng như tại Nam Úc.
Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp giai đoạn II tại Rôma
 Lúc:6 giờ 30 chiều Thứ Sáu – Ngày 11/12/2020 
tại nhà thờ Saint Maximilian Kolbe
85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013
Kính mời quý đồng hương đến tham dự.
Lịch trình Thánh Lễ toàn năm 2020 để cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha Diệp.

Thứ Sáu  10/01/2020

Thứ Sáu   14/02/2020 

Thứ Sáu  20/03/2020    
Thánh Lễ giỗ cha Diệp lần thứ 74.

10/04/2020 Thứ sáu tuần Thánh dời lại Thứ Sáu  17/04/2020

Thứ Sáu   8/05/2020

Thứ Sáu   12/06/2020

Thứ sáu    10/07/2020

Thứ Sáu   14/08/2020
Lễ Kính Thánh Maximillian Kolbe

Thứ Sáu   11/09/2020

Thứ Sáu   9/10/2020

Thứ Sáu   13/11/2020

Thứ Sáu   11/12/2020

Kinh xin on cha DIEP