THÔNG BÁO.

Loc Xuan cha Diep 2021
BAN PHỤNG VỤ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN VÀO THỨ SÁU TUẦN THỨ HAI MỖI THÁNG NĂM 2021
TẠI GIÁO XỨ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE – OTTOWAY.
Xin kính báo đến quý thành viên Hội Ái mộ cha Trương Bửu Diệp, toàn thể quý thân hữu, quý ân nhân, quý bà con mến mộ cha Diệp và quý đồng hương khắp các Tiểu Bang cũng như tại Nam Úc.
Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp giai đoạn II tại Rôma
 Lúc: 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu – Ngày 10/9/2021 
tại nhà thờ Saint Maximilian Kolbe
85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013
Kính mời quý đồng hương đến tham dự.
Lịch trình Thánh Lễ toàn năm 2021 để cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha Diệp.

Thứ Sáu  08/01/2021

Thứ Sáu   12/02/2021 ( Mùng một tết Tân Sửu)

Thứ Sáu 12/03/2021    
Thánh Lễ giỗ cha Diệp lần thứ 75.

Thứ Sáu 09/04/2021

Thứ Sáu   14/05/2021

Thứ Sáu   11/06/2021 (Lễ Thánh Tâm Chúa)

Thứ Sáu    09/07/2021

Thứ Sáu   13/08/2021

Thứ Sáu   10/09/2021

Thứ Sáu   08/10/2021

Thứ Sáu   12/11/2021

Thứ Sáu   10/12/2021

Kinh xin on cha DIEP