Category: Ý lễ – Xin ơn – Tạ ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2018.

Ý lễ. Ông bà Cung xin lễ cầu cho linh hồn Giuse lễ giỗ 21 năm. Anh chị Tài Chi xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Gia đình chị Maria Oanh xin lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Khương và các linh hồn. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô, Maria và các linh hồn. Gia đình ông bà Hưỡn Châu xin lễ giỗ ba năm cho mẹ là linh hồn Maria Vang. Cô Chín Thu xin lễ cầu cho linh hồn Đôminicô Đỗ Xuân...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 7/2018.

Ý lễ. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa Nguyễn Thị Học Anh chị Thành Vân xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Gia đình con xin lễ tạ ơn cha Trương Bửu Diệp. Gia đình con xin lễ cho linh hồn Antôn, Anna và các linh hồn. Ông Thọ xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa và các linh hồn. Gia đình chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Michael Urban. Gia đình con xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô và Maria. Chị Hương xin lễ cầu cho linh...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 6/2018.

Ý lễ. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho các linh hồn: – Cha Âutinh Nguyễn Đức Thụ giỗ 6 năm. – Đaminh Nguyễn Duy Tân giỗ 2 năm Một ca viên xinlễ cầu cho linh hồn Gabriel Huỳnh Văn Hoa, Maria Nguyễn Thị Thanh Hà. Một người xin lễ cầu cho hai linh hồn: Maria Huỳnh Văn Hoa và Mary Mackillop Nguyễn Thị Tường Vi Gia đình anh chị Duy Lân xin lễ tạ ơn cha Trương Bửu Diệp và xin bình an cho gia đình. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Maria...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2018.

Ý lễ. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Toán mới qua đời tại việt Nam. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Đào Thị Cần mới qua đời tại Việt Nam. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Võ Văn Dần (giỗ 6 năm) Vy Hân Thảo xin lễ tạ ơn. Gia đình Xuân Vinh xin lễ tạ ơn cha Trương Bửu Diệp và xin bình an cho gia đình. Một người xin lễ cầu cho...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 4/2018.

Ý lễ Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu bình an cho các thành viên và các vị ân nhân của hội. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Chư mới qua đời tại Việt Nam. Gia đình ông bà Cung Ottoway xin lễ cầu cho linh hồn Giuse và các linh hồn. Gia đình anh chị Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Maria Đinh Thị Mau giỗ 100 ngày. Một người xin lễ cầu cho...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 3/2018.

Ý lễ. Hội Ái Mộ cha Trương bửu Diệp xin lễ cầu bình an cho các thành viên và các vị ân nhân của hội. Một gia đình xin lễ tạ ơn ba đấng, xin bình an cho gia đình trong năm mới, xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn Micae trong gia đình. Con cháu gia đình ông bà cố Vượng xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn văn Toàn mới qua đời tại Melbourne. Gia đình anh chị Duy Lân xin lễ cho linh hồn Maria giỗ 100 ngày. Ý  cầu nguyện xin...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 2/2018.

Ý lễ Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu bình an cho các thành viên và các vị ân nhân của Hội.  Một gia đình xin lễ tạ ơn ba đấng, xin bình an cho gia đình trong năm mới, xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn Micae trong gia đình. Chị Xuân Mai xin lễ cầu bình an và cầu cho các em thai nhi. Một người xin lễ tạ ơn và cầu bình an trong năm mới. Một gia đình xin lễ tạ ơn và cầu bình an trong năm...