Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 3/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Một gia đình xin lễ. Tạ ơn Chúa, xin ơn bình an Bà Lý xin lễ tạ ơn cầu bình an cho gia đình và xin cầu cho linh hồn Micae Bùi Huy Thảo Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho hai linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Phêrô Nguyễn Văn Đền. Anh chị Định Lan xin tạ ơn và cầu bình an xin lễ cầu cho linh hồn Tôma và...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 2/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho Đức cố tổng Giám Mục Giáo phận Adelaide Philip Wilson Một gia đình xin lễ cầu cho cha cố Phanxico Assisi Lê Quang Đăng mới qua đời tại VN Một gia đình xin lễ. Tạ ơn Chúa, xin ơn bình an trong năm mới. Một gia đình xin lễ cầu cho bố là linh hồn Giuse Nguyễn Văn Minh mới qua đời tại...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 1/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Một gia đình xin lễ. Tạ ơn Chúa và xin ơn bình an cho năm mới Gia đình Cường Phượng xin lễ giỗ 12 năm cho bố là linh hồn Gioan Baotixita Anh chị Khanh xin lễ cầu cho cha mẹ là linh hồn Phêrô và Maria Bà Lý xin lễ cầu bình an cho gia đình và xin cầu cho 4 linh hồn Micae Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 12/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Anh chị Duy Lân xin lễ cầu cho Mẹ là linh hồn Maria giỗ 3 năm Một người xin lễ cầu cho linh hồn Maria Hồng. Tạ ơn Chúa và xin ơn bình an cho con trai mổ chân Gia đình con xin lễ cho linh hồn cha bác là Phêrô Maria Nguyễn Văn Duyệt và các linh hồn Gia đình Cường Phượng xin lễ giỗ cho mẹ là linh hồn Maria Toàn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ hội. Anh Tòng xin lễ cầu cho linh hồn cha Âutinh Nguyễn Đức Thụ và các linh hồn Gia đình Mạnh Hạnh xin lễ cầu cho linh hồn Nội Ngoại và các linh hồn Chị Khanh xin lễ cầu cho cha mẹ là linh hồn Phêrô và Maria. Chị Thu xin lễ cầu cho những người già, và bệnh nhân sớm phục hồi sức khoẻ Các con, các cháu tại Úc và Việt...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Hai Đoàn hoa cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Hai Anh chị Hùng Huệ xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Nguyễn Phương Kim, Giuse Nguyễn văn Tiếp, Maria Nguyễn Thị Vạn, Phanxicô Nguyễn văn Trác, Phanxico Nguyễn văn Thanh, Cosma Nguyễn Đức Hạnh Anh Tòng xin lễ cầu cho linh hồn Maria...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Ngô Thị Vụ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu cho linh hồn Maria Nguyễn thị Vạn Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Nguyễn Phương Kim Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Vạn Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Nguyễn...