Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn cụ bà Châu Ái Lang mới qua đời tại Việt Nam. Hội Ái Mộ cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Ngô Văn Cường mới qua đời. Chị Thu xin lễ cầu sức khỏe cho các anh chị đau yếu và cầu cho linh hồn cụ bà Châu Ái Lang sớm được...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2021

  Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên Anh chị Hùng Huệ xin lễ giỗ 1 năm cho linh hồn Phaolô Kim Anh chị Khanh xin lễ cầu cho 2 linh hồn Maria và linh hồn Phêrô Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Maria và các linh hồn Chị Thu xin lễ cầu bình an cho người thân bị nhiễm Covid tại VN sớm khỏe mạnh Chị...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và ơn sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn bà Nguyễn Thị Sáu mới qua đời tại Việt Nam Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Lê Văn Nhánh mới qua đời Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Anh chị Võ Nuôi xin lễ cho má...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 7/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu bình an và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Anh chị Võ Nuôi xin lễ cho má là linh hồn Maria Trần Thị Nghĩa. Gia đình Phấn & Anna xin lễ cầu cho 2 linh hồn Giuse lễ giỗ. Xin tạ ơn về lời khấn cho con gái đã được qua cơn bệnh hiểm nghèo và cầu bình an cho gia đình....

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 6/2021

  Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Nghĩa giỗ 100 ngày Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn cụ bà LEANNE ÂU mới qua dời Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho hai linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Phêrô Nguyễn Văn Đền. Cầu cho linh hồn Maria lễ giỗ Gia đình Anh chị Cường Lan xin...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Anh chị Võ Nuôi xin lễ cầu cho má là linh hồn Maria Trần Thị Nghĩa Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho hai linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Phêrô Nguyễn Văn Đền. Cầu cho linh hồn Maria lễ giỗ Chị Thu xin lễ tạ ơn và xin ơn bình an cho những người bệnh Anh chị Định Lan xin tạ ơn và cầu bình an, xin lễ cầu cho...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 4/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Đỗ Quý Đề mới qua đời tại VN Anh chị Quang Hương xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Đỗ Quý Đề Anh chị Dũng Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Đỗ Quý Đề Chị Thư Hân xin lễ cầu cho linh hồn cụ bà Chan Nghanh mới qua đời Chị Thư Hân xin lễ cầu cho 3 linh hồn...