Category: Ý lễ – Xin ơn – Tạ ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 03/2019.

Ý lễ: Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu bình an và sức khoẻ cho cha Phêrô Trần Quang Tòng nhân dịp kỷ niệm 25 năm linh mục Gia đình Định Lan xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình – xin lễ cầu cho các linh hồn Giuse, Maria, Antôn, Martinô và các linh hồn tiên nhân Gia đình Cường Phượng xin lễ giỗ cho bố là linh hồn Vincentê Bùi Khánh Diên Chị...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 02/2019.

Ý Lễ . Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Đaminh Giuse Nguyễn Văn Các. . Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an trong năm mới cho ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. . Gia đình Định Lan xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình, xin lễ cầu cho các linh hồn Giuse, Maria, Antôn, Martinô.. . Nhóm Black Friday xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các thành viên trong năm mới. . Bà Côn xin lễ cho linh hồn...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 01/2019.

Ý Lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Quang Vinh mới qua đời. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên mới qua đời. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an trong năm mới cho ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Quang Vinh. Hội Bạn Thái Hà xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các thành viên và gia đình trong năm...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 12/2018.

Ý Lễ Anh chị Tuất xin lễ kỷ niệm thượng thọ 101th cho mẹ là cụ bà Anna Vũ Thị Nhậng và 40 năm đoàn tụ(1979 – 2019) của chi tộc Long Tâm – Úc Châu. Xin một lễ cầu cho linh hồn Bênêđíchtô Nguyễn Văn Lộc mới qua đời tại V.N Một người xin lễ cầu cho 2 linh hồn Gioan và Maria. Gia đình Khải và Đào xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Gia đình anh chị Minh Hà xin lễ tạ ơn năm cũ và cầu bình an cho năm mới. Gia đình Lan Định xin lễ tạ...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2018.

Ý lễ Chi tộc Côn Lĩnh xin lễ cầu cho linh hồn Anna và Maria lễ giỗ. Ông bà Cung xin lễ cầu cho linh hồn Anna. Ông Thọ xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa và các linh hồn. Một người xin lễ giỗ cho Mẹ là linh hồn Anna. Các con cháu xin lễ giỗ cho linh hồn Maria. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Đăng Rao, Maria Đinh Thị Mau, Antôn Nguyễn Quốc Khánh, Matinô Nguyễn Quốc Thuần và linh hồn tiên nhân. Một người xin lễ cầu cho 2 linh hồn Anna,...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2018.

Ý lễ. Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Xa mới qua đời tại VN. Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Vũ Văn Trạch mới qua đời tại VN. Gia đình AC Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một người xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân. Một gia đình xin lễ tạ ơn và cầu cho 4 linh hồn Micae. Bác Trương Văn Đồng xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Bác Hiền...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2018.

Ý lễ. Kim Thoại và Kim Khánh xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Nguyễn Ngọc Thăng, Maria Võ Thị Mỹ, Phêrô Bùi Văn Tứ, Maria Nguyễn Thị Kim chi. Gia đình anh chị Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Chị Thu xin lễ cầu bình an cho gia đình tại Việt Nam. Một gia đình xin lễ tạ ơn và cầu cho 4 linh hồn Micae. Gia đình anh chị Sơn Thuý xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa và cầu bình an. Ý cầu nguyện xin ơn. Hội Ái Mộ cha Trương Bửu Diệp xin ơn bình an cho các...