Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Thánh lễ Chúa Nhật XVIII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XVIII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XVIII QUANH NĂM A Sách Ngôn Sứ Isaia 55,1-3;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 8, 31-39và Phúc Âm Thánh Matthêô 14, 13-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ,...

Thánh lễ Chúa Nhật XVII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XVII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XVII QUANH NĂM A Sách các Vua quyển I 3,4-13;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8, 28-30và Phúc Âm Thánh Matthêô 13, 44-52 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ...

Thánh lễ Chúa Nhật XVI thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XVI thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XVI QUANH NĂM A Sách Khôn ngoan 12,13.16-19;Thu Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8, 26-27và Phúc Âm Thánh Matthêô 13, 24-43   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và...

Thánh lễ Chúa Nhật XV thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XV thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM Tiên Tri Isaia 55,10-11; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8,18-23và Phúc Âm Thánh Matthêô 13.1-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Này đây, có người...

Thánh lễ Chúa Nhật XIV thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XIV thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XIV QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giacaria 9.9-10;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8.9.11-13và Phúc Âm Thánh Matthêô 11.25-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi...

Thánh lễ Chúa Nhật XIII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XIII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM Sách Các Vua quyển II 4.8-11.14-16;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 6.3-4.8-11và Phúc Âm Thánh Matthêô 10.37-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành...